brengt je verder

Als kind was het vanzelfsprekend om fouten te maken. Leren praten nam vele pogingen. Leren kleuren begon met harde krassen over de lijnen. Leren lopen ging met vallen en opstaan. Maar je zal nooit een kind horen zeggen: “Weet je wat? Dat lopen? Dat is niks voor mij.”  

Fixed vs Growth

In de wetenschap wordt een onderscheiding gemaakt tussen de fixed mindset en de growth mindset. Wanneer iemand over een fixed mindset beschikt, geloven zij dat intelligentie, capaciteiten en talenten vastliggen. Als iets niet lukt, hoef je niet door te zetten, want het gaat de tweede of derde keer ook niet lukken.  

De fixed mindset is één uiteinde van het spectrum en aan de andere kant staat de growth mindset, waarmee iemand denkt dat persoonlijke ontwikkeling mogelijk is. Wanneer ze nieuwe dingen proberen, laten ze zich niet tegenhouden door het risico op fouten, maar zien dit als een kans om te leren. We worden geboren met een overwegende growth mindset, maar door onze omgeving kunnen we meer richting een fixed mindset getrokken worden.  

Aandacht aan het proces

Om een growth mindset te behouden en ontwikkelen, moet je hier zelf aandacht aan besteden, maar ook je omgeving moet er ruimte voor geven. Veel scholen zijn gefocust op eindresultaten en letten minder op het proces dat tot dit resultaat komt. Het komt vaak voor dat kinderen die moeite met een taak hebben, extra aandacht krijgen en worden gecorrigeerd.  

Kinderen die makkelijk een vaardigheid onder de knie krijgen, horen weliswaar complimenten, maar ontvangen verder geen feedback op het proces. Daardoor herkennen ze niet waarom hun acties leidden tot success en hoe ze dit verder kunnen verbeteren. Zo leren deze kinderen niet hoe ze moeten leren.  

Verandering komt met risico’s

In het bedrijfsleven wordt dit vaak vertaalt naar een cultuur waar intelligentie als hoogste goed wordt gezien. Werknemers gaan hun best doen om zo slim mogelijk over te komen. Ze staan zichzelf geen fouten toe en nemen daarom minder risico’s, of als ze wel fouten maken, verzwijgen ze deze of schuiven de schuld af op anderen.  

Een verandering wordt dan ook snel gezien als een bedreiging, terwijl werknemers met een growth mindset dit juist als een kans zien om iets nieuws te leren. Bedrijven waar geen risico’s worden genomen, hebben moeite met vernieuwen en gaan achter de feiten aanlopen. Echter, zoals leraren kinderen kunnen stimuleren om een growth mindset te ontwikkelen, zo kunnen werkgevers hetzelfde voor werknemers betekenen.  

Stimuleer een open bedrijfscultuur

Door een omgeving te creëren waarin fouten mogen worden gemaakt en men om hulp kan vragen, vorm je een open cultuur. De bedrijfstop kan het goede voorbeeld geven door hiernaar te handelen. Zij moeten meer focussen op het proces en de resultaten op de lange termijn. Risico’s nemen hoort bij het groeiproces en als het misloopt, moeten fouten niet meteen afgestraft worden. Dit gedrag wordt gekopieerd door middlemanagers in hun eigen team en zo ontstaat er geleidelijk aan een organisatiebrede cultuur waar de growth mindset gestimuleerd wordt.  

Vergroot je kansen

Bedrijven die proberen de growth mindset op te nemen in hun cultuur, focussen daarom steeds vaker op houding in plaats van vaardigheden of intelligentie. Zo kunnen recruiters een persoonlijkheidstest afnemen om in het brein van sollicitanten te duiken. Kandidaten met een growth mindset zijn beter in staat creatief en vernieuwend te denken en verantwoordelijk te nemen voor hun bestaande en nieuwe taken. Het stimuleren van individuele groei in dit aspect is daarom belangrijk voor alle leeftijden, omdat het je door je hele leven heen een voorsprong kan geven.  

 

Vivian Kuijper van Young Capital.

 

Growth Mindsets is een project van :

  Logo Bazalt Groep liggend links RGB 2.0