brengt je verder

Dr. Carol Dweck’s ontdekking van de fixed en growth mindset heeft onze kennis over leren gevormd.

30 jaar geleden raakten dr. Carol Dweck en haar collega’s geïnteresseerd in hoe leerlingen met mislukkingen omgaan. Het viel hen op dat sommige leerlingen terugveerden en anderen ernstig teleurgesteld raakten door de kleinste tegenvallers. Ze bestudeerden het gedrag van duizenden leerlingen. Hierdoor ontwikkelde Dweck de begrippen fixed mindset en growth mindset om de onderliggende overtuigingen te beschrijven die mensen hebben over leren en intelligentie. Als leerlingen geloven dat ze slimmer kunnen worden, begrijpen ze dat ze zich daar wel voor moeten inzetten. Wanneer ze meer bezig zijn met en zich inzetten voor het leren, worden hun leerprestaties hoger.

Recente neurowetenschappelijke studies tonen aan dat ons brein veel flexibeler is dan we ooit dachten. Onderzoek naar de plasticiteit laat zien dat door te oefenen er nieuwe verbindingen kunnen ontstaan tussen neuronen, bestaande verbindingen sterker worden en impulsen sneller kunnen worden doorgegeven. We kunnen onze hersenen stimuleren door wat we doen, bijvoorbeeld goede leerstrategieën gebruiken, vragen stellen, oefenen en een gezond eet- en slaappatroon.

Wat ook uit de studie bleek was dat als je een growth mindset hebt, je je anders gedraagt. Daardoor stelden onderzoekers zich de vraag: kan iemands mindset veranderen? En hoe dan?
Dat kan inderdaad. En als je (je) mindset verandert heeft dat een positief effect op motivatie en prestaties.

Naast kinderen leren over maakbare intelligentie merkten onderzoekers op dat het handelen van de leraar van grote invloed is op de mindset van de leerling. Feedback van leraren aan hun leerlingen kan een leerling stimuleren om voor een uitdaging te kiezen en zijn prestaties te verbeteren of het erbij te laten zitten.

Een voorbeeld; een onderzoek naar verschillende vormen van complimenteren toonde aan dat ‘een leerling zeggen dat hij slim is’ een fixed mindset stimuleert. Terwijl het prijzen van hard werken en inzet een growth mindset stimuleert. Als leerlingen met een growth mindset hebben, gaan ze meer uitdagingen aan en leren ervan. Daarmee groeien hun vaardigheden en leerprestaties.

(Bron: Mindset works, Carol Dweck)

 

Growth Mindsets is een project van :

  Logo Bazalt Groep liggend links RGB 2.0