Training

Basistraining Growth Mindset                

3 bijeenkomsten van ongeveer 3 uur

In dit traject gaat het vooral om:

Er zijn veel manieren om het hebben van een growth mindset bij jonge kinderen, leerlingen en studenten te stimuleren. In onze basistraining besteden we aandacht aan vier actiegebieden:

  1. Taal en Feedback
  2. Leren over het brein
  3. Leren over de growth mindset
  4. Lesgeven vanuit een growth mindset

“Door de training Growth Mindsets ben ik me veel bewuster van de feedback die ik geef.”

“Door te werken met Growth Mindsets hoor ik mezelf soms echt praten…”

“Growth Mindsets raakt mij als persoon. Dit gun ik alle leerlingen.”

“Growth Mindsets biedt perspectief, het gaat over geloof in jezelf en in je potentie.”

“Kinderen hebben recht op dromen dat ze alles kunnen bereiken als ze er echt voor willen gaan en ze hebben recht op volwassenen die in hen geloven en hen stimuleren om de volgende stap te zetten.”

Inspiratiebijeenkomst

In 1,5 uur kennismaken met het concept Growth Mindset en de vier actiegebieden die erbij horen. Met prikkelende voorbeelden, reflectie op herkenbaarheid in eigen taalgebruik en gedrag, praktisch bruikbare ideeën en tips.

Deze bijeenkomst kan een start zijn voor vervolgtrainingen.

Er zijn vervolgmogelijkheden die zich richten op vaardigheden van leraren, en op de school als geheel. Een growth mindset is het mooiste dat je een kind kunt meegeven. Daarmee vergroot je hun kansen op succes. En daarbij: als leerlingen leren belangrijk vinden, meer inzet tonen en verantwoordelijkheid nemen om zichzelf te ontwikkelen tot wie ze willen zijn, komt dat hunzelf ten goede alsmede hun leerkracht. Niets zo fijn voor een leerkracht als gemotiveerde leerlingen, die weten wat ze moeten doen als ze vastlopen, twijfelen of angst hebben om te beginnen aan een moeilijke taak. 

Individueel aan de slag? Bekijk ons open aanbod

Twee basismodules als start 3 uur (per bijeenkomst)

Basismodule 1

Veranderlijn houding en gedrag Veranderlijn kennis en vaardigheden

Eigen ideeën/opvattingen over het concept intelligentie

Wetenschap over intelligentie

Reflectie op (eigen) taalgebruik en feedback Wat is een growth mindset en een fixed mindset?
  Rol inzet en doorzettingsvermogen
  Mindsets in taal en feedback
  Leren herkennen van een growth mindset.
   

Informatie over vervolgtraject

Studieopdrachten observatie, lezen, monitoring

 

 

Basismodule 2

Veranderlijn houding en gedrag Veranderlijn kennis en vaardigheden

Reflectie op herkenbaarheid in (eigen) gedrag en taalgebruik.

Wetenschap over brein, hoe hersenen werken en neuroplasticiteit

Wat betekent het voor jou? Lesgeven over hoe de hersenen werken aan leerlingen
Wat vraagt het van je? Ouders betrekken
Wat heb je nodig?  
   

Keuze maken voor vervolg

Studieopdrachten passend bij de vervolgmodule

Vervolgmodules Tijdsduur 3 uur

Aantal en volgorde naar keuze.

Keuzemodule Taal en feedback

Veranderlijn houding en gedrag Veranderlijn kennis en vaardigheden

Feedback oefenen

Feedback versus complimenten

Trainen van eigen taalgebruik/ herformuleren Fasen van feedback
  Rapporten
  Gesprekken met leerlingen en ouders
  Met Kaganstructuren onderlinge interactieprocessen reguleren/stimuleren


Keuzemodule inzet en doorzettingsvermogen

Veranderlijn houding en gedrag Veranderlijn kennis en vaardigheden

Reflectie op het erkennen en bevestigen van inspanning

Lesgeven over effect inspanning

Monitoren eigen doorzettingsvermogen Inspanning bevestigen (link Marzano)
  Leerlingen aan het woord over hun inzet
  Verwachtingen ten aanzien van eigen prestaties
  De “leerdip”


Keuzemodule zelfcontrole

Veranderlijn houding en gedrag Veranderlijn kennis en vaardigheden

Monitoren eigen zelfcontrole

Wetenschap over effect zelfcontrole

Reflectie op en ontwikkelen van voorbeeldgedrag Link met executieve functies
  5 stappen
  Kindplannen maken


Keuzemodule lesgeven aan leerlingen over growth mindset

Veranderlijn houding en gedrag Veranderlijn kennis en vaardigheden

Presentaties voorbereiden

Lesideeën opdoen en voorbereiden

Beeldopnames maken en bespreken Lesmateriaal verzamelen
  Met Kaganstructuren onderlinge interactieprocessen reguleren/stimuleren


Keuzemodule ouders betrekken

Veranderlijn houding en gedrag Veranderlijn kennis en vaardigheden

Presentaties voorbereiden

Ideeën opdoen

Beeldopnames maken en bespreken Ouderinformatie voorbereiden
  Afspraken op teamniveau


Keuzemodule responsieve organisatie en differentiatie

Veranderlijn houding en gedrag Veranderlijn kennis en vaardigheden

Durven loslaten

8 stappen voor een responsieve organisatie en differentiatie (link HGW 2.0, Marzano, Hattie)
Herontwerpen  
Oefenen met een lessenreeks voor 1 vak  

 

button GM contact